5 enkla Patiens-spel

5 enkla Patiens-spel

Patiens, även känt som Solitaire, är en kategori av kortspel som spelas av en person. Patiens kan vara både avkopplande och utmanande, och det finns hundratals olika varianter. I den här artikeln får du tips om på fem enkla Patienser som är perfekta för att lära sig grunderna och för att koppla av om du behöver en paus från andra spel, till exempel Uno. Om du vill lära dig mer om Uno och dess regler, kolla in vår artikel om Uno regler. Det enda du behöver för att kunna lägga patienserna nedan är en standardkortlek med 52 kort.

1. Klassisk Patiens (Klondike)

Du lägger en Klondike genom att du börjar med att lägga ut dina spelkort i sju kolumner, där den första kolumnen har ett öppet kort, och varje följande kolumn har ett extra dolt kort och ett öppet kort ovanpå. Resten av korten bildar en hög att dra ifrån. Målet är att flytta korten till fyra grundhögar i stigande ordning och samma färg, från ess till kung. Flytta kort mellan kolumner i avtagande ordning och växlande färger. Tomma platser kan fyllas med kungar.

2. Farfars klocka

Farfars klocka spelas genom att du först lägger ut 12 kort i en cirkel som en klocka, framsidan nedåt, med kungar i mitten. Placera resten av korten i en hög. Målet är att flytta alla kort till cirkeln i rätt ordning (ess till knekt) och samma färg. Dra kort från högen och placera dem på rätt plats i cirkeln eller byt ut kortet med ett befintligt kort. Om du inte kan placera kortet, lägg det i en avfallshög. Spelet är vunnet när alla kort ligger korrekt i cirkeln.

3. Golf

Lägg ut sju kolumner med fem kort i varje, alla öppna. Resterande kort bildar en hög att dra ifrån. Målet är att flytta alla kort från kolumnerna till en ”avfallshög” genom att placera kort som är en enhet högre eller lägre än det översta kortet i avfallshögen, oberoende av färg. Dra kort från högen och placera dem på avfallshögen när inga fler drag kan göras med kolumnkorten. Spelet är vunnet när alla kort har flyttats till avfallshögen.

4. Åtta Off

Åtta Off är en enkel Patiens-variant som liknar Klassisk Patiens men spelas med en något annorlunda layout. Lägg ut åtta kolumner med sex kort i de första fyra och fem kort i de sista fyra, alla öppna. Resterande åtta kort placeras i ”fria celler” ovanför kolumnerna. Målet är att flytta alla kort till fyra grundhögar i stigande ordning och samma färg, från ess till kung. Flytta kort mellan kolumner i avtagande ordning och växlande färger. Tomma platser kan fyllas med kungar. Använd de fria cellerna för att temporärt lagra kort och skapa strategiska möjligheter.

5. Accordion

Accordion är en annorlunda och underhållande Patiens-variant. Lägg ut alla kort i en enda rad. Målet är att samla alla kort i en hög genom att flytta korten på varandra enligt vissa regler. Du kan placera ett kort på det föregående kortet i raden eller på det tredje kortet till vänster om det aktuella kortet om korten har samma valör eller färg. Flytten görs genom att placera det valda kortet ovanpå det matchande kortet och samtidigt dra ihop raden. Spelet är vunnet när alla kort har samlats i en hög.

Posted in Uncategorized.